2. odborná konference k projektu GeoMAP dne 26.11.2019

„Geotermický potenciál důlních vod a technologické výzvy“

Konference se kromě odborných přednášek a aktuálních projektových výsledků týkajících se nakládání s důlními vodami bude věnovat zejména geotermii důlních vod. Budeme se věnovat možnostem jejich využití i rámcovým podmínkám a požadavkům na úspěšné využití vod z důlních děl. Součástí diskuse bude proces znečištění přenašeče tepla, stejně jako proces podávání žádostí a nutné předpoklady pro úspěšný provoz geotermálních zařízení využívajících důlní vody.

Konference je součástí česko-německého projektu „GeoMAP, geologické, hydrologické a geomechanické modelové, vizuální a prognostické nástroje ke znázornění důsledků těžby a možností dalšího využití“ a jejím cílem je podpořit spolupráci a rozšíření geotermického využití důlních a podzemních vod.

Termín: 26. listopadu 2019

Místo: Alte Mensa,Petersstraße 5, 09599 Freiberg

Pořadatel: Katedra technické termodynamiky, TU Bergakademie Freiberg

Kontakt: M. Sc. Sebastian Pose, Tel: 03731-39-3252, sebastian.pose@ttd.tu-freiberg.de

Poplatek: Účast na akci je bezplatná.

Harmonogram:

9:30 - 11:15: Zasedání 1 / Moderátor: Prof. Dr. B. J. Merkel

Čas Téma prezentace Přednášející / Instituce
9:30 - 9:45 Přivítání účastníků a zahájení konference Prof. Dr. T. Fieback / TU Bergakademie Freiberg
9:45 - 10:15 Chemický a termický potenciál důlních vod Prof. Dr. B. Merkel / TU Bergakademie Freiberg
10:15 - 10:35 Zkušenosti G.E.O.S. s geotermickým využitím důlních vod v oblasti hlubinné geotermie Dr. R. Kahnt / G.E.O.S.
10:35 - 10:55 Zamezení usazování kalcitu při hlubinné geotermii Msc.-Ing. A. Arab / TU Bergakademie Freiberg
10:55 - 11:15 Hodnocení a využití biotechnologického systému Ing., Ph.D. M. Seidl / Palivový kombinát Ústí, státní podnik

11:15 - 13:00: Oběd a diskuse

13:00 - 14:20: Zasedání 2 / Moderátor: Dr.-Ing. T. Grab

Čas Téma prezentace Přednášející / Instituce
13:00 - 13:20 Představení projektu GeoMAP M.Sc. P. Ernst / Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
13:20 - 13:40 Zkušební stanoviště přenašeče tepla pro testování potenciálních stanovišť pro geotermii in-situ M.Sc. S. Pose / TU Bergakademie Freiberg
13:40 - 14:00 Výzkumné aktivity (geofyzika, vrty atd.) v oblastech po ukončení těžby doc. Ing. M. Klempa, Ph.D. / TU Ostrava
14:00 - 14:20 Systémy důlních vod ve Freibergu a Ehrenfriedersdorfu Dipl.-Wi.-Ing. L. Oppelt / TU Bergakademie Freiberg

14:20 - 15:00: Přestávka na kávu a diskuse

15:00 - 16:30: Zasedání 3 / Moderátor: M.Sc. S. Pose

Čas Téma prezentace Přednášející / Instituce
15:00 - 15:20 Chemismus tvorby usazenin při využití důlních vod Dr. N. Hoth / TU Bergakademie Freiberg
15:20 - 15:40 Možnosti využití hlubinných vod čerpaných na povrch v OKD doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. / TU Ostrava
15:40 - 16:00 Geotermální sondy, tepelná čerpadla využívající spodní vody a důlní vody - geotermické možnosti využití v Sasku a jejich zvláštnosti Dipl.-Geoökol. K. Hofmann / Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
16:00 - 16:20 Možnosti opětovného využití těžební infrastruktury energetickým využitím důlní vody Dr. R. Schiffer / Ruhr Universität Bochum
16:20 - 16:30 Rozloučení Dr.-Ing. T. Grab / TU Bergakademie Freiberg