Konferenční sborník publikovaný jako výzkumná brožura Freiberg

Příspěvky přednášejících jsou publikovány v němčině a češtině v konferenčním sborníku workshopu „Možnosti a výzvy při využívání důlní vody“ v rámci projektu VODAMIN II:

Thomas Grab, Lisa-Marie Wilde, Lukas Oppelt, Sebastian Pose, Bastian Wenzke, Tobias Fieback (Hrsg.):
„Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nutzung von Grubenwässern - Možnosti a výzvy při využívání důlních vod“,
Freiberger Forschungshefte A 935 Energie
ISBN: 978-3-86012-628-8

Distribuce probíhá prostřednictvím Akademického knihkupectví ve Freibergu.

Dojmy z workshopu od 04.04.2019 2

Možnosti a výzvy při využívání důlních vod

Datum:  04.04.2019

Místo konání konference: Alte Mensa, Petersstraße 5, 09599 Freiberg

Kromě přednášek a prezentací aktuálních projektů z oblasti problematiky důlních vod bude na této konferenci věnována mimořádná pozornost geotermice důlních vod. Na konferenci představí mimo jiné konstruktéři geotermických zařízení, instalovaných v dolech, své zkušenosti. Přednášet budou i odborníci na chemismus vod, představen bude rovněž aktuální stav výzkumu v oblasti geotermie důlních vod. Jako součást česko-německého kooperačního projektu "VODAMIN II, Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe" budou představeny přístupy k řešení problematiky důlních vod na obou stranách hranice.

Účast na workshopu je bezplatná. Z důvodů potřeby naplánování workshopu si Vás dovolujeme požádat o písemnou přihlášku na
přiloženém formuláři. Tuto pozvánku nám, prosím, zašlete nejpozději do 22.03.2019.

Stefanie.Meier@ttd.tu-freiberg.de