Návštěvnický důl Zinngrube Ehrenfriedersdorf

Einfahrt zum Besucherbergwerk Zinngrube am Ehrenfriedersdorfer Sauberg (Grafik: TU Bergakademie Freiberg)

Začátky těžební činnosti v Ehrenfriedersdorfu spadají do 13. století. Dolování zde bylo z ekonomických důvodů zastaveno v roce 1990. V revíru se těžily především cínové, olověné, železné a stříbrné rudy. Až do konce aktivní fáze hornické činnosti zde bylo vytěženo více než 9,75 mil. tun rud. Po zastavení důlní činnosti a ukončení procesu zatápění se zde dnes nachází vyrubaný prostor, zaplavený vodou, o objemu cca 2,5 m³ a teplotami v rozmezí 10 - 12 °C. To se týká důlních objektů pod štolou Tiefen Sauberger Stolln, která byla ražena v letech 1536 až 1570 a která od té doby jako hlavní odvodňovací štola odvádí vodu z revíru Ehrenfriedersdorf [1]. Přístupné části dolu jsou dnes přístupné veřejnosti v rámci dolu Zinngrube v Ehrenfriedersdorfu.

Ve své velmi rané variantě využití důlních vod bylo v roce 1992 v oblasti dolu Zinngrube v přístupné části zprovozněno geotermické zařízení o výkonu 16 kW. Až do roku 1998 bylo toto zařízení během několika etap a přestaveb zmodernizováno na zařízení o 120 kW [2]. Pomocí tohoto zařízení jsou dnes vytápěny prostory návštěvnického dolu.

Grubenwassergeothermieanlage Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf (Grafik: TU Bergakademie Freiberg)

Na úrovni hladiny zaplavení uzavřeného dolu se nacházejí vodou zaplavené prostory, vzniklé v důsledku těžební činnosti. Voda, která se shromažďuje, je využívána geotermickým zařízením. Odsud je voda čerpána do tepelného výměníku, který se nachází v hloubce 110 m v dole v nárazišti hlavní a kolmé jámy.

Po přenosu tepla do uzavřeného oběhu je voda cca 300 m před místem jejího odběru vypouštěna do výlomu, který přes okolní horninu vykazuje hydraulické spojení s odběrným místem. Tím dochází k cirkulaci důlních vod s regenerací teploty. Teplotní úroveň zvyšuje tepelné čerpadlo, instalované v nadzemních částech. Díky tomu je energie, uložená v důlních vodách, využívána pro vytápění [2].

Literatura

[1] Hösel G. (1994) Das Zinnerz-Lagerstättengebiet Ehrenfriedersdorf/Erzgebirge. Bergbau in Sachsen, Band 1
[2] Rottluff F. (1998) Neue Wärmepumpenanlage im Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf. Geothermische Energie - Mitteilungsblatt der Geothermischen Vereinigung e. V. 6(21)