Okresní nemocnice Freiberg

Stejně, jako geotermické zařízení štoly Reiche Zeche využívá i okresní nemocnice ve Freibergu důlní vody z oblastí bývalé nálezné jámy Himmelfahrt Fundgrube ve Freiberském revíru v přímém okolí šachty Alte Elisabeth. Důlní vody jsou čerpány ze štoly Rothschönberger Stolln a odtamtud převáděny otevřeným oběhem do komory s tepelným čerpadlem na 3. patře dolu.

Po odevzdání, případně Po odevzdání, případně přijetí tepla do uzavřeného oběhu jsou důlní vody opět vypouštěny do štoly Rothschönberger Stolln ve směru po proudu. Voda je pomocí čerpadel převáděna tak, že energie je dopravována na povrch. Během letních měsíců je voda využívána přímo k chlazení prostor v nemocnici. Pro dodávky tepla k vytápění, což je hlavním úkolem celého zařízení, je teplotní úroveň důlních vod zvýšena pomocí tepelného čerpadla.

Grubenwassergeothermieanlage Kreiskrankenhaus Freiberg (Grafik: TU Bergakademie Freiberg)

Celý systém vytápění je kromě plynového topení podporován i kogenerační jednotkou, která mimo jiné vyrábí i elektrický proud, potřebný pro provoz tepelného čerpadla. Svým výkonem 600 kW důlních vod, případně 860 kW topného výkonu tepelného čerpadla při vytápění je zařízení jedno z největších pro využití důlních vod na světě [1].

Kromě využití důlních vod pro získávání energií jsou důlní prostory nemocnicí využívány i dalším specifickým způsobem: vzduch z ústí štoly je pomocí ventilátorů vháněn do štoly. Přitom je teplota vzduchu celoročně ohřívána, případně chlazena na cca 10 °C. Během průchodu vzduchu štolou dochází ke zvlhčení vzduchu až téměř po jeho nasycení vodou. Po zahřátí vzduchu v nemocnici na cca 21 °C je tak k dispozici bezprašný vzduch, prostý choroboplodných zárodků o vlhkosti cca 50% a to za energeticky i ekonomicky příznivých podmínek.

Literatura

[1] Grab T., Storch T., Groß U. (2018) Energetische Nutzung von Grubenwasser aus gefluteten Bergwerken. In: Bauer M., Freeden W., Jacobi H., Neu T. (Hrsg) Handbuch Oberflächennahe Geothermie. Springer Spektrum, Berlin, S. 523–586
[2] Apenburg K. (2002) Himmelfahrt Fundgrube belüftet Kreiskrankenhaus Freiberg. Informationsdienst Wissenschaft e. V., verfügbar unter https://idw-online.de/de/news54954, zuletzt aufgerufen am 10.01.2019