Střední škola Ehrenfriedersdorfu

Vodu, která je k dispozici v severozápadním poli, využívá střední škola v Ehrenfriedersdorfu k vytápění. Geotermické zařízení bylo zprovozněno v roce 1994. Hornickým způsobem ražená a zaplavená prostora má objem 200.000 m³, díky přirozeným dutinám v hornině je zde však k dispozici objem zhruba 530.000 m³ [1]. Sdružení Energiemodell Sachsen e.V., z.s. přišlo s myšlenkou toto dostupné množství energie využít. Pro tyto účely byl vyhlouben jeden čerpací a jeden vsakovací vrt.

Po odevzdání své energie je voda odváděna do místa (kolmá jáma N2020, 510 m n.m., 2 patro), vzdáleného od odběrného místa (kolmá jáma N 5000, 415 m n.m., 5 patro) Tím je zajištěna regenerace teplotní úrovně prostřednictvím horninového masivu. Potřebné práce byly provedeny ještě před zahájením zaplavování dolu. Zpočátku bylo nutno pro geotermické využití vodu aktivně čerpat. Se stoupající hladinou vody však bylo možno provoz tohoto čerpadla zastavit, protože odběrné místo se po úplném zaplavení nachází pod úrovní hladiny vody. Díky tomu jsou čerpadla nutná pouze pro zajištění cirkulace vody. Tato situace představuje energeticky velmi příznivé podmínky.

Grubenwassergeothermieanlage Oberschule Ehrenfriedersdorf (Grafik: TU Bergakademie Freiberg)

Díky zkušenostem, které se v průběhu doby podařilo získat, bylo celé zařízení několikrát upravováno. V první variantě byly důlní vody přímo zaváděny do tepelného čerpadla. Zde však docházelo k silnému znečištění tepelného výměníku, který odpařuje chladivo. Důsledkem bylo přechodné zastavení zařízení v roce 2000, protože ztráta tlaku v systému již byla příliš velká. V další fázi vývoje byl do systému zabudován předsunutý dodatečný, demontovatelný tepelný výměník, který umožňuje jednoduché čištění. Mineralizované důlní vody tak již neprotékají přímo tepelným čerpadlem, které tak není znečišťováno.

Po počáteční instalaci kogenerační jednotky a dvou kompresních tepelných čerpadel je v současné době teplo získáváno pomocí tří absorpčních čerpadel. Špičky jsou vykrývány pomocí plynového kotle. Původně ocelové potrubí bylo z velké části nahrazeno potrubím z PE. Čerpadlo, které bylo v počáteční fázi potřeba pro čerpání vody, bylo po dosažení konečné hladiny důlních vod vymontováno. Pro tyto účely byla v roce 2011 hladina důlních vod snížena, armatury a čerpadlo byly odstraněny. Následně byla hladina důlních vod opět zvýšena [2].

Literatura

[1] Rottluff F. (1994) Ehrenfriedersdorf: Grubenwärmenutzung in Betrieb genommen. Geothermische Energie - Mitteilungsblatt der Geothermischen Vereinigung e. V. 3(8)
[2] Rottluff F. (2012) Abschlussbericht zur Sanierung der Bohrungen zur Grubenwasserentnahme/-rückführung aus dem Nord-West-Feld (NWF) der ehemaligen Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Zschopau